Alle prosjekter

Music Cities Network

Bergen ble i 2019 medlem av Music Cities Network. Brak er initiativtaker til dette og vi forvalter prosjektet.

MCN er et medlemsbasert nettverk hvor informasjon og erfaringer utveksles mellom medlemsbyene.

Kommunikasjonen foregår gjennom digitale møter og på e-post, samt gjennom treff på bransjefestivaler. Medlemsbyer i nettverket utenom Bergen er: Berlin, Groningen, Manchester, Reykjavik, Aarhus, Nantes, Hamburg, Gøteborg og Sydney.

Empe

MCN har flere prosjekter der Bergen, Brak og våre brukere kan dra nytte av nettverket:

  • Link Up Euro Connection
  • European music Business task force
  • European Music Policy Exchange