Teknikk i Balanse:

Praksisplasser sommeren 2024

Av Tord Litleskare

| 10. april, 2024
I samarbeid med

Kulturrom

Karoline Rolfstad var praktikant på Øyafestivalen i 2023. Foto: Thomas Aslaksen

Karoline Rolfstad var praktikant på Øyafestivalen i 2023.
Foto: Thomas Aslaksen

En viktig del av Kulturroms kompetansesatsing er Teknikk i Balanse, som startet opp i 2013. Gjennom prosjektet ønsker de å bidra til bedre kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet.

Gjennom praksisprogrammet vil Kulturrom oppmuntre og stimulere til at flere kvinner, ikke-binære og transpersoner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praktikantene vil få et skreddersydd praksisprogram og mentor i praksisperioden.

Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival.

Søknadsfristen er søndag 5. mai.

Verdifull yrkeserfaring

Målgruppen for praksisplassordningen er kvinner, ikke-binære og transpersoner som er semiprofesjonell og på vei inn i bransjen, studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller bare ønsker mer praktisk erfaring.

Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om andre oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos i etterkant og noen har også endt opp med fast ansettelse etter hvert. Sjansene for oppdrag og ansettelse er selvsagt større ved utplassering hos et firma i nærheten av der du bor, så vi anbefaler å søke praksis i ditt nærområde.

Kulturrom og firmaene som tilbyr utplassering velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde. Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Kulturroms nettsider. Du kan også lese intervju med de tre praktikantene som jobbet under fjorårets Øyafestivalen i Oslo her.

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Besøk Kulturrom