Ny veileder for bruk av scenerøyk

Av Tord Litleskare

| 23. august, 2023
I samarbeid med kulturbransjen har Arbeidstilsynet utarbeidet en ny veileder for bruk av scenerøyk.  Illustrasjonsfoto: Daniel Ebersole / Unsplash

I samarbeid med kulturbransjen har Arbeidstilsynet utarbeidet en ny veileder for bruk av scenerøyk.
Illustrasjonsfoto: Daniel Ebersole / Unsplash

Arbeidstilsynets mål med den nye veilederen er å forebygge sykdom og skader som følge av eksponering for scenerøyk.

Scenerøyk er en viktig faktor for å skape stemning både under konserter og andre kulturarrangementer. Selv om mange blir utsatt for mye scenerøyk uten å ta skade av det, har det også kommet inn meldinger om luftveissymptomer og andre negative reaksjoner, ifølge Arbeidstilsynet.

Sammen med kulturbransjen har Arbeidstilsynet derfor utviklet en ny veileder for bruk av scenerøyk. Den finner du på Arbeidstilsynets nettsider.

Ønsker å informere om trygg bruk

Veilederen retter seg mot arrangører, arbeidsgivere, oppdragsgivere, brukere av scenerøyk og de som ellers er eksponert for scenerøyk gjennom sitt arbeid.

— Målet med dette initiativet og å igangsette et samarbeid med partene, blant annet Creo og Norsk skuespillerforbund, var å informere bredt i bransjen om trygg bruk av scenerøyk og for å få iverksatt risikoreduserende tiltak, forteller Lena Blomdahl, senioringeniør i Arbeidstilsynet, til Musikkontoret.

Hun legger til at de blant annet har gått igjennom kunnskap på området, som vitenskapelige rapporter, kartlegginger, erfaringer og sett på grenseverdier og veiledninger fra andre land.

— Arbeidstilsynet vil arbeide videre med å vurdere og begrunne behovet for endringer i relevante grenseverdier.