Musikkontorene og Music Norway lanserer ny mentor-ordning

Av Tord Litleskare

| 26. juni, 2024
Kristoffer Lo, Petter Wahlen og Ksenia Petrova er blant mentorene som er med i den nye ordningen. Foto: akaM1k3 / Nikky Zabo / Privat

Kristoffer Lo, Petter Wahlen og Ksenia Petrova er blant mentorene som er med i den nye ordningen.
Foto: akaM1k3 / Nikky Zabo / Privat

Søknadsportalen åpner i dag!

Den nye mentorordningen skal være en fleksibel ordning som skal gi den enkelte den hjelpen de trenger i karrieren sin. De utvalgte vil få tre til ti timer med den mentoren som passer best og har ledig kapasitet.

Du finner søknadsportalen og mer informasjon her.

— Én til to timer med en mentor er ofte ikke nok til å virkelig kunne jobbe sammen for å løfte et prosjekt videre. Vi ønsket skape et program der man kan rekke å bli kjent, virkelig komme inn i materien i et prosjekt og jobbe sammen over tid. Det blir spennende å se hva som kommer ut av tre til ti timer med en bra matchet mentor, sier Leif Haaland i Musikkontoret MØST.

Han er prosjektleder for mentorordningen.

Leif Haaland jobber til daglig i Musikkontoret MØST, men er også kjent under artistnavnet Leif & The Future. Foto: Knut Neerland

Leif Haaland jobber til daglig i Musikkontoret MØST, men er også kjent under artistnavnet Leif & The Future.
Foto: Knut Neerland

— En solid grunnmur som bygges i hjemmemarkedet øker sjansene for å lykkes på den internasjonale arenaen. Tilgang til kunnskap og innsiktsbaserte råd direkte fra erfarne og oppdaterte bransjementorer innen ulike sjanger og sektorer vil kunne være et viktig ledd i prosessen for å bli eksportklar og styrke konkurransekraften internasjonalt. Music Norway oppfordrer musikkaktører i Norge med internasjonale eksportambisjoner å benytte seg av tilbudet, sier Helene Broch, seniorrådgiver i Music Norway.

Søknadene sendes til det musikkontoret søkeren sogner til, enten der du bor eller der du kommer fra, og tilgjengelighet vurderes løpende etter budsjett og kapasitet. De fleste vil bli invitert inn til en samtale med det lokale musikkontoret for kartlegging av prosjektet sitt før de ser på muligheten for å starte et mentorløp.

Du finner oversikten over de syv musikkontorene i Norge her.

Mentorordningen er et samarbeid mellom musikkontorene og Music Norway.