Hvordan kan vi påvirke konsertpublikum til å velge grønne alternativer?

Av Tord Litleskare

| 30. juni, 2022
Tone Østerdal i NKA mener at det hviler det et ekstra stort ansvar på arrangørfeltet for å gjøre grønne og bærekraftige valg siden de tilrettelegger for møter med et så stort publikum. Arkivbilde fra Roskilde Festival i Danmark som blir sett på som en foregangsfestival innen bærekraft. Foto: Tord Litleskare

Tone Østerdal i NKA mener at det hviler det et ekstra stort ansvar på arrangørfeltet for å gjøre grønne og bærekraftige valg siden de tilrettelegger for møter med et så stort publikum. Arkivbilde fra Roskilde Festival i Danmark som blir sett på som en foregangsfestival innen bærekraft.
Foto: Tord Litleskare

Flere norske arrangører og festivaler har blitt miljøsertifisert de siste årene. All Things Live har blant annet gitt publikum muligheten til å kompensere egne utslipp når de kjøper billetter.

Et eget valg for klimakompensasjon er noe man har blitt vant til å se når man kjøper flybilletter. Nå begynner det å bli vanligere å klimakompensere konsertopplevelser også.

— Sammen med Choose har vi introdusert en mulighet for å klimakompensere for konsertdeltakelse på våre arrangementer, sier Stine Mari Røverdatter i All Things Live til Musikkontoret.

Hun forteller videre at når publikum for eksempel kjøper billetter til konserten med Andrea Bocelli i Telenor Arena, får de et valg om å kompensere for utslippene sine i forbindelse med konserten.

Man skal ha et valg

Røverdatter håper dette tiltaket er noe som kan påvirke publikum i riktig retning.

Kan du si noe om hvor mange som faktisk velger å gjøre dette?

— På Bocelli så synes vi det er overraskende mange til å være den målgruppen. Bocelli har en litt høyere snittalder på sitt publikum. Så der er vi ganske fornøyd med at det er en såpass høy andel som gjør det.

Hun ønsker ikke å gå ut med konkrete tall, men sier det er viktig for All Things Live å gi publikum et valg.

— Det er vi litt opptatt av i forhold til venuene og artistene våre - og publikum - at man ikke skal føle at det blir dratt over hodet på en, men at man skal ha et valg. Og jeg tror nok at etter hvert så vil det bli en høyere og høyere andel som gjør det, fordi det blir mer naturlig.

– Det å ha en tredjeparts miljøsertifisering gir et veldig tydelig signal på at vi vil være med. At vi vil være med i kampen mot de mest alvorlige klimaendringene. Og det har vært viktig for oss å begynne med oss selv. At vi ikke er de som skal gå ut og fortelle venuene og artistene våre hva de skal gjøre før vi har begynt med oss selv, sier Stine Mari Røverdatter. Foto: Tord Litleskare

— Det å ha en tredjeparts miljøsertifisering gir et veldig tydelig signal på at vi vil være med. At vi vil være med i kampen mot de mest alvorlige klimaendringene. Og det har vært viktig for oss å begynne med oss selv. At vi ikke er de som skal gå ut og fortelle venuene og artistene våre hva de skal gjøre før vi har begynt med oss selv, sier Stine Mari Røverdatter.
Foto: Tord Litleskare

Et ekstra stort ansvar

Tone Østerdal i NKA mener det allerede gjøres mye godt klima- og miljøarbeid i arrangørfeltet. Likevel tyder alt på at vi alle må gjøre mer dersom vi skal lykkes med å demme opp for «disse mest alvorlige av kriser», ifølge henne.

— Det hviler det et ekstra stort ansvar på oss for å gjøre grønne og bærekraftige valg når vi tilrettelegger for møter med et så stort publikum. Mange festivaler har vært utrolig målrettede i miljøarbeidet sitt det siste tiåret, og det er ingen tvil om at de har påvirket publikum i kraft av økt bevissthet og endrede holdninger, sier hun til Musikkontoret.

Hun legger til:

— På samme måte har mange artister brukt stemmen sin til å snakke om klima- og miljøspørsmål, og på andre måter gått foran som gode eksempler.

Tone Østerdal er avtroppende daglig leder i Norske kulturarrangører. Hun går til høsten videre til Music Norway hvor hun blir eksportorganisasjonens nye direktør. Foto: Camilla Engum Paulsen / NKA

Tone Østerdal er avtroppende daglig leder i Norske kulturarrangører. Hun går til høsten videre til Music Norway hvor hun blir eksportorganisasjonens nye direktør.
Foto: Camilla Engum Paulsen / NKA

«De fem store»

Østerdal mener at det i årene som kommer vil bli spesielt viktig å få helårsarrangørene med på et felles løft.

— I april ble The OVO Hydro i Glasgow den første arenaen i verden til å motta sertifiseringen A Greener Arena. Her har man vært utrolig bevisste på å velge grønne løsninger både under byggingen av arenaen og i virksomheten som finner sted her. Blant annet er det slutt på all bruk av drikkeglass i engangsplast. Nå sier jeg ikke at små og mellomstore spillesteder i Norge uten videre kan sammenlignes med eller har tilgang på de samme ressursene som er brukt på The OVO Hydro, men jeg er helt sikker på at man kan lære mye av slike foregangsaktører likevel.

Hva slags tiltak vil du anbefale for norske arrangører?

— Rent praktisk snakker vi ofte om «de fem store» når det kommer til tiltak: Mat, innkjøp, avfall, energi og transport. Her finnes det etter hvert mange guider og verktøy for de som vil gjøre konkrete tiltak. Vi har en egen seksjon om miljø i vår Arrangørwiki. Sammen med Øyafestivalen jobber vi også med en revidering av Miljøhåndboka for arrangører, og den vil bli ferdig senere i år. I Grønt veikart for kunst- og kultursektoren, som vi utarbeidet sammen med Virke, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus, finnes det også konkrete anbefalinger og eksempler på beste praksis.

Du finner også mye god informasjon hos Framtiden i våre hender og Musikkontoret Braks miljøsertifiseringsprosjekt for festivaler, Grøn festival.