Søke tilskudd som arrangør:

Det handler ikke bare om å få inn penger og trykke av bokser, men å gjøre ting man genuint mener er bra

Av Tord Litleskare

| 29. august, 2022
Vinjerock arrangeres årlig i Eidbugarden i Jotunheimen. Her er det bergensartisten Thea Hjelmeland som til de grader involverer publikum i festlighetene sommeren 2019. Foto: Kristan Jøndal

Vinjerock arrangeres årlig i Eidbugarden i Jotunheimen. Her er det Thea Hjelmeland som til de grader involverer publikum i festlighetene sommeren 2019.
Foto: Kristan Jøndal

— Hvis man finner det man brenner for - og det er mange som brenner for noe i kulturbransjen - og bare «pour it out on the paper», så synes det!

Ingebjørg Blomlie Müller er økonomiansvarlig i Vinjerock. Festivalen søker å forene kultur og natur, og kan ofte skilte med rekordraskt billettsalg. Offentlige tilskudd står for omtrent syv prosent av omsetningen i et normalår, men har likevel stor betydning for Vinjerock utover det rent økonomiske.

— Det er viktig fordi vi blir holdt litt ansvarlige for hva vi velger å bruke tiden og pengene våre på, forteller Blomlie Müller.

Tilskudd og nettverk

Festivalen har flerårig tilskudd fra Kulturrådet og fylkeskommunen. I tillegg er kommunen inne som tilskuddsgiver sammen med Valdres natur- og kulturpark. Sistnevnte er på regionalt nivå mellom kommunen og fylkeskommunen, og fungerer også som et nettverk av ulike arrangører i Valdres.

Gjennom å være med her får Vinjerock utveksle erfaringer med blant annet Valdres Sommersymfoni, idrettsarrangementene på Beitostølen og Trollrock.

Ingebjørg Blomlie Müller er økonomiansvarlig i Vinjerock, og er også den som sender inn søknader og rapporter i forbindelse med offentlige tilskudd til festivalen. Hun begynte å jobbe frivillig for festivalen da hun var 15 år, og har siden hatt internships i forbindelse med studiene før hun landet en fast jobb. Her er hun på studietur til Roskilde. Foto: Julie Forchhammer

Ingebjørg Blomlie Müller er økonomiansvarlig i Vinjerock, og er også den som sender inn søknader og rapporter i forbindelse med offentlige tilskudd til festivalen. Hun begynte å jobbe frivillig for festivalen da hun var 15 år, og har siden hatt internships i forbindelse med studiene før hun landet en fast jobb. Her er hun på studietur til Roskilde.
Foto: Julie Forchhammer

— Med på å gi oss en ro

Ingebjørg Blomlie Müller sier at det har betydd mye for Vinjerock som organisasjon å få beholde de opprinnelige tilskuddsmidlene gjennom koronapandemien. Det har gjort det mulig å planlegge for ulike scenarioer og bidratt til å beholde stab og frivillige.

— I et normalår er det med på å gi oss en ro. Det dekker opp for litt av det som er uunngåelige kostnader, kan man si. Da er det én ting mindre å bekymre seg over og man kan bruke mer tid og energi til å utvikle bra ting.

Hun bruker Excel-ark og mapper i Google for å holde oversikt over hvilke søknader som er sendt inn, kommende frister og rapporter. Hun har også maler hun jobber ut fra.

— Den søknaden vi sender til Kulturrådet er den samme hvert år, og så gjør man justeringer ut fra hva som er årets hovedtyngdepunkt. Og så passer vi på å få inn ting fra det siste året slik at innholdet er oppdatert.

Stor betydning for lokalsamfunnet

Vinjerock er en festival av en viss størrelse så det er viktig å vise frem de fleste aspektene i en søknad.

Blomlie Müller sier de forsøker å vise frem hvilke fordeler det er med musikk- og aktivitetsprogrammet. Hva det gir festivalens gjester. Mangfold på scenene og blant foredragsholderne.

Tor Arne uten design 4 5

Tor-Arne Vikingstad, tidligere gitarist i Sløtface, er en racer på søknadsskriving. Her deler han sine beste tips til hvordan du kan skrive en god prosjektbeskrivelse.
Video: Kontordagen DIGITAL.

De har også fokus på hva det betyr for lokalsamfunnet at Vinjerock arrangeres der.

— Det handler blant annet om at 97 prosent av gjestene som svarte på vår spørreundersøkelse ikke er fra Valdres. Mange av de har ikke vært i Valdres før og har ingen annen tilknytning til Valdres.

Hun legger til:

— I tillegg til å levere kultur til natur, fungerer vi som en markedsføringskanal og viser frem naturen her til nye turister, rett og slett.

Vinjerock har blant annet jobbet med det lokale asylmottaket og laget «Vårt nabolag» i samarbeid med Oslo World og Sparebankstiftelsen DnB. Her fra 2018. Tilskudd er med å sørge for at festivalen kan jobbe med arrangementer som går under kjerneverdiene deres og som kan bidra inn i lokalsamfunnet gjennom året.  Foto: Telnis Skuqi

Vinjerock har blant annet jobbet med det lokale asylmottaket og laget «Vårt nabolag» i samarbeid med Oslo World og Sparebankstiftelsen DnB. Her fra 2018. Tilskudd er med å sørge for at festivalen kan jobbe med arrangementer som går under kjerneverdiene deres og som kan bidra inn i lokalsamfunnet gjennom året.
Foto: Telnis Skuqi

Ekte engasjement

Ifølge Blomlie Müller er det en positiv bi-effekt av tilskudd at staben kan jobbe med Vinjerock gjennom året og sette i gang arrangementer som kan være en del av festivalens merkevare.

— Jeg tenker at det viktigste å få frem et at det egentlig ikke handler om søknader og det å få inn penger og gjøre ting som skal trykke av bokser. Det handler om å gjøre ting man genuint mener er bra.

Hun mener det ikke vil være vanskelig å få det frem i en søknad om man gjør noe man mener vil være gøy og gagne ulike grupper, som for eksempel barn og unge.

— Hvis man finner det man brenner for - og det er mange som brenner for noe i kulturbransjen - og bare pour it out on the paper, så synes det!

Fieh er blant artistnavnene som spilte på 2022-utgaven av Vinjerock. Her er bandet fotografert på scenen under Øyafestivalen i 2018.  Foto: Tord Litleskare

Fieh er blant artistnavnene som spilte på 2022-utgaven av Vinjerock. Her er bandet fotografert på scenen under Øyafestivalen i 2018.
Foto: Tord Litleskare