Tilbyder

TONO

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulere til skaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere

Det kan søkes til

  • musikalsk virksomhet
  • innkjøp av datamaskin og programvare
  • innkjøp av instrumenter
  • studier
  • reiser
  • promotering av egne verk

Verdt å merke seg

  • i 2023: søker må være født mellom 01.01.2000 og 31.12.2006
  • søker må være Tono-medlem
  • søknadsfrist kl 15:00, men man oppfordres til å søke tidlig