Tilbyder

TONO

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • skaping av nye musikkverk

Verdt å merke seg

  • søker må ha hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst 3 år, med gjennomsnittlig avregning på minst 5000 kr
  • søknadsfrist kl 15:00
  • stipender på kr 25 000, 50 000 og 100 000