Tilbyder

TONO

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • skaping av nye musikkverk

Verdt å merke seg

  • søker må ha hatt forvaltningskontrakt med Tono i minst tre år, med gjennomsnittlig avregning på minst 5.000 kr
  • søknadsfrist kl 15:00
  • stipender på 25.000, 50.000 og 100.000 kroner