Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om tilskudd til profesjonelle arrangementer.

Det kan søkes til

  • konserter
  • arrangementsrekker
  • mindre festivaler
  • forestillinger
  • opplesninger
  • utstillinger

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • arrangementet må ha billettsalg
  • frist minimum fire uker før arrangement
  • enkeltarrangement kan motta maksimalt 15 000 kroner i tilskudd