← Alle tilskuddsordninger

Regional bransjeutvikling innan kulturelle og kreative næringar

Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

For bransjebyggende tiltak i kreativ næring.

Det kan søkes til

  • bransjebyggende tiltak
  • konferanse
  • plattformutvikling
  • nettverk- og samlokalisering
  • tiltak for økt kompetanse

Verdt å merke seg

  • rettet mot kompetansesentere, organisasjoner, nettverk, bransjebyggende aktører
  • må ha regional kulturverdi
  • gjelder ikke ordinær drift eller prosjekter uten bransjebyggende formål
  • søknadsfrist kl 15:00

Se tidligere tildelinger fra 2022 og 2023