Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal støtte prosjekter eller tidsavgrensede satsinger som styrker kultur­aktørers utvikling og endringskraft

Det kan søkes til

  • utforsking av nye former for program, formidling og publikumsarbeid
  • innhenting av ekstern kompetanse og ressurser
  • faglig utveksling, nettverksutvikling
  • tverrfaglige samarbeid
  • utviklingsprosjekter

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist kl 13:00
  • mulighet for flerårig tilskudd
  • for søkere som arenaer, arrangører, plattformer, nettverk og andre organisasjoner og virksomheter

Les eksempler på hva som kan få tilskudd