Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For tiltak som kan styrke de næringsmessige sidene ved profesjonell kunst- og kulturaktivitet.

Det kan søkes til

  • kompetanseutvikling
  • faglige nettverk
  • markeds- og publikumstiltak
  • kartlegginger og utredninger
  • tiltak som skal styrke inntjeningspotensialet for flere aktører

Verdt å merke seg

  • søkere må ha bosted, kontor eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • prosjektene må komme flere kulturaktører til gode
  • i første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene

Se tidligere tildelinger her