Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Forbeholdt tiltak som kan styrke de næringsmessige sidene ved profesjonell kunst- og kulturaktivitet.

Det kan søkes til

  • kompetanseutvikling
  • faglige nettverk
  • markeds- og publikumstiltak
  • kartlegginger og utredninger
  • tiltak som skal styrke inntjeningspotensialet for flere aktører

Se tidligere tildelinger her.

Verdt å merke seg

  • Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune.
  • Prosjektene må komme flere kulturaktører til gode.
  • I første tildelingsrunde fordeles inntil 70% av tilskuddsmidlene.