Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til egnede lokaler og arenaer for ulik kulturell virksomhet.

Det kan søkes til

  • kulturhus
  • flerbrukslokaler
  • spesiallokaler for kunst og kultur
  • scenekunstlokaler
  • konsertsaler
  • nybygg, ombygging og modernisering

Verdt å merke seg

  • lokale søknadsfrister for hver kommune
  • søknad via anleggsregisteret
  • minste tilskuddssum er 100 000 kr
  • minste tilskuddssum til tiltak for universell utforming er 50 000 kr

Se tidligere tildelinger