Tilbyder

Kulturrom

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Større forbedringer, bygging og ombygging av lokaler

Det kan søkes til

  • lydisolering
  • forbedre akustikk
  • etablere scener, øvingslokaler

Verdt å merke seg

  • krav om akustisk forprosjektrapport
  • for søkere som driver eller eier scener, øvingslokaler eller prøvelokaler
  • bygge øvingsrom: tilskudd på maks 300 000,- pr rom. Ellers ingen maksgrense
  • egenandel på minst 25%
  • krav om organisasjonsnummer - ENK ikke akseptert

Se tidligere tildelinger