Tilbyder

Kulturrom

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Bygg og utbedring av kulturrom: søk om større utbedringer og bygging av nye lokaler

Det kan søkes til

  • lydisolering
  • romakustiske tiltak
  • bygging av øvingslokaler

Verdt å merke seg

  • for profesjonelle aktører
  • krav om akustisk forprosjektrapport
  • tilskudd på max kr 300 000,- pr rom
  • egenandel på minst 25%
  • søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv

Se tidligere tildelinger