Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til utvikling av kulturarenaer med regionale funksjoner og verdi

Det kan søkes til

  • nybygg
  • ombygging
  • modernisering

Verdt å merke seg

  • arenaen må ha verdi og nedslagsfelt utover kommunegrenser
  • arenaen må benyttes til kulturformål i minst 20 år etter midler er utbetalt
  • midler kan ikke gå til vedlikehold eller drift

Se tidligere tildelinger