Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Kartlegg akustikk og lydisolasjon i et lokale, og lydgjennomgang mellom ulike lokaler.

Det kan søkes til

  • kartlegging av akustiske forhold i nye og eksisterende rom
  • kartlegging av lydgjennomgang mellom lokaler
  • forslag av tiltak for å bedre de akustiske forholdene

Verdt å merke seg

  • nødvendig for å søke tiltak for bedre lydforhold (over 100 000,-)
  • tilskudd ligger på maksimalt 50 000 kroner
  • egenandel på minst 25%
  • vedtak innen 2-6 uker
  • krav om organisasjonsnummer - ENK ikke akseptert