Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Bygg og utbedring av kulturrom: kartlegg de akustiske forholdene i et lokale.

Det kan søkes til

  • utarbeidelse av akustisk forprosjektrapport

Verdt å merke seg

  • tilskudd ligger på maksimalt 50.000 kroner
  • egenandel på minst 25%
  • vedtak vanligvis innen 2-6 uker
  • søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv