Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • driftstilskudd
  • aktiviteter som hører til drift

Verdt å merke seg

  • søker må ha regional verdi etter VLFKs kriterier
  • minste søknadssum er 50 000 kr
  • tilskuddet er knyttet til organisasjonens formål og planer
  • søknadsperioden er for påfølgende år
  • begrenset ordning det er vanskelig å komme inn på - kontakt VLFK

Se tidligere tildelinger.