← Alle tilskuddsordninger

Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger

Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om tilskudd til nye musikkutgivelser i alle sjangre.

Det kan søkes til

  • dekking av kostnader rundt innspilling, utgivelse og formidling for musikkutgivelser på minst 25 min

Verdt å merke seg

  • fastsatt tilskuddsbeløp på kr 90 000 per utgivelse
  • søk umiddelbart etter utgivelse (maks 6 mnd etter)
  • kun utgivere kan søke
  • hvis utgiver ikke er mastereier må skriftlig avtale legges ved
  • utgivelser kortere enn 25 min kan søke, men må begrunnes spesielt