Tilbyder

Oslo kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Info om ordningen

Til forskning på Munch og Vigelands kunst, eller til nyskapende formidling av Munch og Vigelands kunst.

Det kan søkes til

  • prosjekter som formidler Munch og Vigelands kunst på en nyskapende måte (kan også være et musikkprosjekt)

Verdt å merke seg

  • forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke
  • søknadssum: 75.000 - 150.000 kroner
  • normal prosjektperiode: 1. januar - 31. desember
  • prosjektets kvalitet som nyskapende forskningsformidling blir vektlagt.
  • ingen krav om bostedsadresse Oslo