Tilbyder

Oslo kommune

Gå til søknaden

Info om ordningen

Til forskning på Munch og Vigelands kunst, eller til nyskapende formidling av Munch og Vigelands kunst.

Det kan søkes til

  • prosjekter som formidler Munch og Vigelands kunst på en nyskapende måte (kan også være et musikkprosjekt)

Verdt å merke seg

  • forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke
  • søknadssum: 75.000 - 150.000 kroner
  • normal prosjektperiode: 1. januar - 31. desember
  • prosjektets kvalitet som nyskapende forskningsformidling blir vektlagt.
  • ingen krav om bostedsadresse Oslo