Tilbyder

FFUK

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til innspilling av album.

Det kan søkes til

  • innspilling av utgivelser på minst 25 minutter
  • honorar til profesjonelle utøvere

Verdt å merke seg

  • må spilles inn i Norge, med utøvere og produsent som i hovedsak har sitt virke her. Utøver må i tillegg være bosatt i Norge
  • må være sikret profesjonell distribusjon
  • 50% av støtten utbetales når innspillingen er ferdig - resten utbetales når utgivelsen i sin helhet er tilgjengelig digitalt/fysisk
  • søknadsfrist kl 13:00

Se tidligere tildelinger her