Sindre Sætre i Bergen kommune:

På den andre siden av søknadsbunken

Av Tord Litleskare

| 18. august, 2022
Sindre Sætre er rådgiver i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune. Han er utdannet utøvende klassisk slagverker, og har videreutdannet seg innen administrasjon og kulturledelse. Han har også erfaring som medarbeider hos arrangøren Atomic Soul (nå All Things Live, journ.anm). Foto: Synnøve Marie Vik

Sindre Sætre er rådgiver i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune. Han er utdannet utøvende klassisk slagverker, og har videreutdannet seg innen administrasjon og kulturledelse. Han har også erfaring som medarbeider hos arrangøren Atomic Soul (nå All Things Live, journ.anm).
Foto: Synnøve Marie Vik

– Det er lett å gjenkjenne en god søknad. Og kanskje enda lettere å gjenkjenne en det har blitt brukt litt mindre tid på, for å si det diplomatisk.

Sindre Sætre har ansvar for det profesjonelle musikkfeltet i Bergen kommune.

Han leser alt av søknader om tilskudd fra musikere, arrangører og andre aktører i byen - og saksbehandler disse, for å gi en innstilling til byråden eller kommunaldirektøren om hvem som skal få tilskudd.

— Jeg er heldig å få sitte i en fagavdeling sammensatt av rådgivere med sterk faglig integritet og kompetanse, forteller Sætre.

Sætre får ofte spørsmål om hvor lang en søknad skal være. Det er ikke alltid like lett å svare på, forteller han, og det kommer an på prosjektet. Men han er rask med å si at søknader med en prosjektbeskrivelse på fire setninger og et budsjett som ikke viser inntekter, helt klart er noe som kan bidra til at en ikke går videre i en behandlingsrunde.

— Hvis du ikke har satt deg inn i retningslinjene og leverer noe som ikke dekker de formelle kravene til søknaden, eller ikke treffer på det som ordningen er ment for, så faller du fort igjennom. Så ja, fire setninger… Da bør de i hvert fall være kjempegode! Som oftest må du gjerne skrive litt mer enn det.

Leser med det «positive» øyet

Hans viktigste råd til en søker er å svare på følgende fem spørsmål: Hva skal du gjøre? Hvem er involvert? Hvor (og når) skal dette skje? Hvordan? Og hvorfor?

— Vi som saksbehandler leser helt klart med det «positive» øyet og bruker vår fagkunnskap og kjennskap til feltet når vi setter oss inn i prosjektet, kvaliteten og hva dette kan bli. Men vi kan ikke skrive mer inn i søknaden. Jeg kan ikke dikte opp ting eller begynne å se for meg hva et prosjekt kan inneholde. Det blir feil. Da jukser jeg, på vegne av søkeren.

0 B8 A2400

Musikkfeltet er enormt bredt. Sætre forsøker derfor å være til stede og se hva som rører seg, på alt fra Bergenfest (bildet) og Brak-samlinger til opera- og samtidskunstfeltene. Det er viktig å møte de forskjellige aktørene og uttrykkene og se hva slags behov og utfordringer de har, mener han.
Foto: Tord Litleskare

Innlevelse og engasjement

Når de kvalitetsmessige kravene til søknaden er dekket, handler mye om formidling av prosjektet og det å skille seg ut i konkurranse med gode søknader. Sætre mener søkeren kan se for seg at hen er på en fest og skal fortelle en venn om prosjektet det jobbes med.

— Prøv å fortelle den historien med den innlevelsen du sitter med. For dette er et prosjekt du brenner for, som du tenker er helt genialt og som fortjener sin plass av den og den grunn.

Han minner også om at når en skal fortelle denne historien, så bør en huske på at søknaden kommer til en person som skal kunne forstå og sette seg inn i prosjektet og hva du ønsker å oppnå, og som også har kompetansen til dette:

— Siden vi som leser ofte har god kjennskap til feltene så trenger du ikke å være for banal når du skriver. Ikke bruk tid på å forklare hva sjangeren er dersom det ikke er helt nødvendig, men bruk for eksempel heller mer tid på å skrive om den kunstneriske prosessen.

Hvis du ikke har satt deg inn i retningslinjene og leverer noe som ikke dekker de formelle kravene til søknaden, eller ikke treffer på det som ordningen er ment for, så faller du fort igjennom.
Sindre Sætre

Ikke alle er like gode på å skrive og få ned disse tankene på papiret. Det er noe Sætre anerkjenner. Hans anbefaling er å få hjelp til å lese over søknader, og kanskje til og med få andre til å skrive.

Han forteller at det er mange søkere som er representert av et management eller andre produsenter, og at det er helt i orden for Bergen kommune om andre har hovedansvar for søknaden dersom det gir et bedre resultat.

– Det har vært fantastisk å kunne fokusere på Malstrøm-prosjektet så mye som vi har gjort. Uten støtten fra blant andre Bergen kommune hadde ikke det vært mulig, og vi måtte kanskje ha tatt andre oppdrag i stedet. Støtteordninger, som de Bergen kommune har, hjelper til med å holde det kunstneriske nivået oppe, uansett sjanger eller stilart, sier den ene halvdelen av Malstrøm, Vetle Junker, til Musikkontoret.no.  Foto: Synne S. B. Bønes

— Det har vært fantastisk å kunne fokusere på Malstrøm-prosjektet så mye som vi har gjort. Uten støtten fra blant andre Bergen kommune hadde ikke det vært mulig, og vi måtte kanskje ha tatt andre oppdrag i stedet. Støtteordninger, som de Bergen kommune har, hjelper til med å holde det kunstneriske nivået oppe, uansett sjanger eller stilart, sier den ene halvdelen av Malstrøm, Vetle Junker, til Musikkontoret.
Foto: Synne S. B. Bønes

Gjennomføringsevne

Du nevnte så vidt urealistiske og mangelfulle budsjetter. Hva er den vanligste «feilen» du ser hos søkere som får avslag?

— Det koker veldig ofte ned til det vi kaller gjennomføringsevnen. Altså hvor sannsynlig er det at søker kan klare å gjennomføre planene som beskrevet og slik prosjektet er bygget opp.

Han trekker frem et eksempel hvor en søker kan ha et prosjekt med budsjett på 100.000 kroner, og på inntektssiden legger opp til å bruke 10.000 fra egen lomme og søke Bergen kommune om støtte til de resterende 90.000.

— Så sitter jeg kanskje i en situasjon hvor det er mange gode søknader som jeg har lyst til å innstille, og jeg kan ikke innstille 90.000 til dette prosjektet. Det kan også være vanskelig å forsvare behovet hvis det er mange som klarer seg med mindre og gjør akkurat det samme.

Da må han vurdere hvor gjennomtenkt prosjektet er, og hvordan det kan klare seg hvis søkeren kun får 20.000 i støtte fra Bergen kommune. Det vil da være et underskudd på 70.000 i prosjektet som søker ikke har vist hvordan en skal dekke inn.*

* Sætre påpeker at eksempelet er overdrevet for poengets skyld, og at normal praksis hos kommunen uansett er at en kan gi tilskudd opp til ⅓ av budsjettet.

Andre finansieringsmuligheter

Siden det er begrensede midler, også i Bergen kommune, er det alltid ønskelig at søkerne også undersøker andre muligheter for finansiering, enten det er gjennom ordninger hos Kulturrådet eller Fond for utøvende kunstnere, stipender og legater, eller gjennom egeninntekt og sponsormidler.

— Det kan være mange muligheter. Selvfølgelig: Det er jo vanskelig å få inn midler der også, men i et godt og gjennomtenkt prosjekt bør du ha tenkt igjennom det og undersøkt den type muligheter, mener Sætre.

Han ser en klar tendens til at det er jobbet mye med å kartlegge utgifter, for eksempel i forbindelse med en turné, men at det ikke er jobbet på langt nær like godt med å vise frem inntektssiden. Der ligger det et forbedringspotensial.

Bygg tillit gjennom rapportene

Hvordan opplever du at rapportene dere får inn etter gjennomført prosjekt treffer på forventningene?

— Stort sett er rapportene ganske bra. Vi stiller noen krav der også: Du må levere et regnskap som viser hva du har brukt pengene til, og skrive inn hva resultatet ble og hva det har betydd for deg rent kunstnerisk. Folk er stort sett flinke til å skrive utfyllende der.

Rapporteringen kan få noe å si for hvor seriøs søkeren oppfattes ved senere søknadsrunder. Ofte er det de samme navnene som går igjen og saksbehandlere skal ha tillit til at midlene går til det de er søkt til.

— Så lenge du har gjennomført og kan vise til at pengene er brukt til formålet som beskrevet i søknaden så trenger du ikke å bruke dager på å skrive denne rapporten. Men det er klart: Hvis du leverer en kjempegod søknad og har vanvittige ambisjoner for både seg selv og prosjektet, og så kommer ikke dette frem i sluttrapporten, da lurer man jo litt på hvor mye arbeid som har vært lagt ned i prosjektet. Eller om det bare var store ord. Det er litt sånne vurderinger vi sitter med, og sånn ville vel alle tenkt.

Hvis du leverer en kjempegod søknad og har vanvittige ambisjoner for både seg selv og prosjektet, og så kommer ikke dette frem i sluttrapporten, da lurer man jo litt på hvor mye arbeid som har vært lagt ned i prosjektet. Eller om det bare var store ord.
Sindre Sætre

En av de største feiloppfatningene Sætre opplever når det kommer til tilskudd er at mange tror ordningene er rettighetsbasert.

— Misoppfatningen er at dersom du har levert en søknad som er innenfor kriteriene for ordningen så får du et tilskudd. Slik er det dessverre ikke. Vi får inn mange søknader i hver runde, og det er hard konkurranse mellom mange gode søkere. Da er det ulike prioriteringer og vurderinger som må gjøres.

Bergen kommune gir, ifølge Sætre, avslag til veldig mange gode prosjekter, som er kvalifiserte og som kunne fått tilskudd.

— Akkurat hva som blir tungen på vektskålen er ofte vanskelig å si, det er mye som spiller inn. Vi har jo også et forvaltningsansvar for å se hele bredden, alle sjangre og fordele midlene utover. Det er et puslespill hver gang. Og da er det dessverre noen som faller igjennom.

«Kniving» mellom fagrådgiverne

For enkelte ordninger som går på tvers av fagfelt, som kommunens stipendordninger, kommer det en ekstra faktor inn i vurderingen.

Da skal nemlig søknader fra musikkfeltet vurderes opp mot søkere på eksempelvis det visuelle feltet, eller scenekunstfeltet. Da gjør de som har hovedansvar for feltene sine vurderinger på hver sin kant og så møtes de for å veie søknadene opp mot hverandre. Da kan det bli litt «kniving» mellom fagrådgiverne for sine felt og aktørene som er i de ulike feltene, forteller Sætre.

Han understreker at rollen som rådgiver er todelt:

— Vår rolle er både å være kommunens representanter ut til aktørene og feltenes agenter inn i kommunen, deres talerør inn. Vi jobber jo for utviklingen av kunst- og kulturfeltene og snakker deres sak. Vi kjemper også for at vi skal få mer midler og at tiltakene kommunen iverksetter skal være spissede og målrettede, avslutter han.

Vilde Tuv har mottatt etableringsstipend, kulturstipend, turnéstøtte og prosjektmidler fra Bergen kommune. Hun fikk også nylig støtte til innspillingen av sin tredje soloplate. – Bergen kommune har vært en viktig støttespiller for meg gjennom årene. Jeg opplever kommunen som aktiv og tilstedeværende i det lokale kulturlivet, sier hun til Musikkontoret.

Vilde Tuv har mottatt etableringsstipend, kulturstipend, turnéstøtte og prosjektmidler fra Bergen kommune. Nylig fikk hun tilskudd til innspillingen av sin tredje soloplate, som kommer i 2023. — Bergen kommune har vært en viktig støttespiller for meg gjennom årene. Jeg opplever kommunen som aktiv og tilstedeværende i det lokale kulturlivet, forteller hun til Musikkontoret.
Foto: Tord Litleskare