← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk/teoriutvikling

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte til kritikere
  • kritisk tekstproduksjon
  • seminarer
  • debatter
  • diskursprogrammer

Verdt å merke seg

  • prosjektene skal reflektere, drøfte eller analysere aktuelle kritikk, kunst og kulturfaglige problemstillinger
  • søker må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune