← Alle tilskuddsordninger

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak - Kritikk og teoriutvikling

Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til å styrke den offentlige samtalen om kunst og kultur og den kritiske refleksjonen rundt de ulike kunst- og kulturfeltene.

Det kan søkes til

  • prosjektstøtte
  • driftsstøtte
  • produksjons-/formidlingslokaler

Verdt å merke seg

  • prosjektene skal reflektere, drøfte eller analysere aktuelle kritikk, kunst og kulturfaglige problemstillinger
  • søker må ha bosted, kontor eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune
  • ved første søknadsfrist fordeles inntil 70 % av midlene