Tilbyder

Norsk Tonekunstnersamfund

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil 50.000 kroner til unge musikere (sangere, instrumentalister og dirigenter).

Det kan søkes til

  • studiereise, videreutdanning eller entreprenørskap innen klassisk musikk
  • innspillinger
  • instrumentkjøp
  • konserter

Verdt å merke seg

  • søker må være under 35 år med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning
  • årlig søknadsfrist 1. mai
  • det deles ut totalt 150.000 kroner i året på denne ordningen