Tilbyder

Norsk Tonekunstnersamfund

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil 50.000 kroner til unge musikere (sangere, instrumentalister og dirigenter).

Det kan søkes til

  • studiereise, videreutdanning eller entreprenørskap innen klassisk musikk
  • innspillinger
  • instrumentkjøp
  • konserter

Verdt å merke seg

  • søker må være under 35 år med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning
  • årlig søknadsfrist 1. mai
  • det deles ut totalt 150.000 kroner i året på denne ordningen