Tilbyder

Norsk Tonekunstnersamfund

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk Tonekunstnersamfund utlyser stipend på inntil 50.000 kroner for medlemmer i foreningen.

Det kan søkes til

  • studiereise
  • innspillinger
  • konserter/turné
  • annen yrkesfremmende virksomhet

Verdt å merke seg

  • søker må være medlem i Norsk Tonekunstnersamfund
  • årlig søknadsfrist 1. mai
  • det deles ut totalt 150.000 kroner i året på denne ordningen