Tilbyder

Kulturdirektoratet

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Det kan søkes til

  • festivaler i Norge som arrangeres jevnlig og varer i minst to dager

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • søkere med regionale tilskudd prioriteres
  • overskudd må gå tilbake til festivalen

Se tidligere tildelinger