Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

Det kan søkes til

  • festivaler i Norge som arrangeres jevnlig og varer i minst to dager

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • søkere med regionale tilskudd prioriteres
  • overskudd må gå tilbake til festivalen

Se tidligere tildelinger