Tilbyder

Music Norway

Gå til søknaden

Søknaden

Skal bidra til at profesjonelle utøvere, opphavere og musikkselskaper innen alle sjangre kan delta aktivt i et internasjonalt marked.

Det kan søkes til

  • reiseutgifter (én eller flere)
  • overnattingsutgifter
  • deltakeravgift på konferanse eller bransjetreff

Verdt å merke seg

  • frist den 15. hver måned
  • saksbehandling på ca to uker
  • tilskudd mellom 5000-20 000 kr
  • hovedsakelig ikke for institusjoner og tiltak med fast driftstilskudd
  • for én representant per selskap (hovedregel)