Tilbyder

Music Norway

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om tilskudd til eksportrettede arrangementer i Norge.

Det kan søkes til

  • presse- og ekspertbesøk
  • låtskriversamling
  • delegatprogram

Verdt å merke seg

  • legg ved konkrete planer og målsettinger
  • krever stor grad egeninvestering
  • kan i særskilte tilfeller hastebehandles
  • søker må ha virksomheten som sin fulltidsbeskjeftigelse
  • søker må ha norsk organisasjonsnummer
  • du må be om utbetaling av midler innen to måneder etter prosjektslutt