Tilbyder

Austevoll

Gå til søknaden

Søknaden

Austevoll kommune med tilskot til konsert og arrangement.

Det kan søkes til

  • enkeltarrangement
  • større kulturarrangement
  • mindre kulturarrangement

Verdt å merke seg

  • for frivillige lag og organisasjonar, velforeiningar