Tilbyder

Austevoll

Gå til søknaden

Søknaden

Skal fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Det kan søkes til

  • drift
  • prosjekt
  • aktivitet

Verdt å merke seg

  • for frivillige kulturelle lag og foreiningar
  • tilbod til barn og ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne vert prioriterte