Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Tilskuddsordningen skal gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

Det kan søkes til

  • prosjekter og arrangementer av regional interesse
  • prosjekter/arrangement/festivaler hvor formidling av kunst og kultur er formålet
  • prosjekter/arrangement som kombinerer bruk av amatører med profesjonelle krefter
  • prosjekter som stimulerer til nyskaping og utvikling

Verdt å merke seg

  • formidlingstiltak med og for unge voksne (16-30 år), samt kunstnere i etableringsfasen, gis særskilt prioritering
  • tiltaket må enten ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner
  • prosjektet må ha medvirkning fra profesjonelle kunstnere