Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

Det kan søkes til

  • prosjekter
  • arrangementer
  • festivaler

Verdt å merke seg

  • må være av regional interesse og stimulere til nyskaping og utvikling
  • formidlingstiltak med og for unge voksne (16-30 år), samt kunstnere i etableringsfasen, gis særskilt prioritering
  • tiltaket må enten ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner
  • prosjektet må ha medvirkning fra profesjonelle kunstnere