Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gjøre kunst og kulturtilbud av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.

Det kan søkes til

  • prosjekter
  • arrangementer
  • festivaler

Verdt å merke seg

  • må være av regional interesse og stimulere til nyskaping og utvikling
  • formidlingstiltak med og for unge voksne (16-30 år), samt kunstnere i etableringsfasen, gis særskilt prioritering
  • tiltaket må enten ha deltakere fra flere kommuner eller framføres i flere kommuner
  • prosjektet må ha medvirkning fra profesjonelle kunstnere