Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulere til aktivitet og et mangfoldig kulturliv

Det kan søkes til

  • festival
  • kurs/workshops
  • dokumentasjon av kulturhistorie
  • andre kulturelle prosjekter

Verdt å merke seg

  • må ha regional verdi
  • spesielt fokus på ungdomsinvolvering
  • tilskuddsramme: 10.000 til 100.000 kroner

Se tidligere tilskudd

Lurer du på noe?