Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulere til aktivitet og et mangfoldig kulturliv

Det kan søkes til

  • festival
  • kurs/workshops
  • dokumentasjon av kulturhistorie
  • andre kulturelle prosjekter

Verdt å merke seg

  • må ha regional verdi
  • for aktiviteter innen det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet
  • spesielt fokus på unges involvering
  • tilskuddsramme: 10.000 til 100.000 kroner

Se tidligere tilskudd