Tilbyder

Furestiftelsen

Gå til søknaden

Søknaden

Støtter prosjekter innen klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk.

Det kan søkes til

  • stipend/prosjekter, særlig unge vokalsolister med akkompagnement i mindre kammermusikkprosjekter
  • prosjekter som initieres og gjennomføres av profesjonelle musikere, gjerne i samarbeid med amatører.

Verdt å merke seg

  • prioritet for ambisiøse, nyskapende og gjennomførbare planer, fortrinnsvis med langsiktige mål
  • 2024s satsingsområde er en oppfordring om å «spille med, ikke for» publikum

Se tidligere tildelinger