← Alle tilskuddsordninger

Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar

Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gi yngre kunstere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk.

Det kan søkes til

  • stipend for å kunne arbeide med kunst

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • kan søkes til og med det året man fyller 35 år
  • søker kan ikke være under mer enn 50% utdanning i tildelingsåret
  • årsbeløpet er 283.210 kroner, og det utbetales månedlig

Se tidligere tilskudd