Tilbyder

Statens kunstnerstipend

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal gi yngre/nyetablerte kunstere mulighet til å utvikle seg kunstnerisk.

Det kan søkes til

  • stipend for å kunne arbeide med kunst
  • tildeles for ett til tre år

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • kan søkes til og med det året man fyller 35 år
  • søker kan ha inntil 50% stilling ved siden av stipendet
  • kan ikke søkes av kunstnere under utdanning som utgjør mer enn 15 studiepoeng pr. semester
  • i 2023 utgjorde stipendet kr 299 289 per år

Se tidligere tilskudd