← Alle tilskuddsordninger

Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar

Tilbyder

Kulturrådet

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal gi yngre kunstere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerlig.

Det kan søkes til

  • stipend for å kunne arbeide med kunst

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist 13:00
  • kan søkes til og med det året man fyller 35
  • søker kan ikke være under mer enn 50% utdanning i tildelingsåret
  • årsbeløpet er 283.210 kroner og det utbetales månedlig

Se tidligere tilskudd