Tilbyder

Kulturrom

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Bygg og utbedring av kulturrom. Søk om enkle utbedringer.

Det kan søkes til

  • akustisk overflatebehandling
  • bygging av liten scene
  • scenetepper
  • sceneinndekning

Verdt å merke seg

  • tiltaket må beskrives detaljert og konkret
  • totalkostnaden kan ikke overstige 100 000 kroner
  • egenandel på minst 25%
  • søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv