Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Finn nyttig informasjon om lydforholdene i et lokale

Det kan søkes til

  • utredning om et lokale egner seg til musikkutøvelse

Verdt å merke seg

  • maksimalt 7 500 kroner per rom / 50.000 kroner per søknad
  • egenandel på minst 25%
  • vedtak vanligvis innen 2-6 uker
  • søker må kunne vise helårsaktivitet, langsiktig perspektiv og organisasjonsnummer

Se tidligere tilskudd