Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Bygg og utbedring av kulturrom: finn ut muligheter og behov.

Det kan søkes til

  • utredning om et lokale egner seg til musikkutøvelse, fortrinnsvis utført av Norsk Musikkråds fylkesavdelinger

Verdt å merke seg

  • maksimalt 7.500 kroner per rom / 50.000 kroner per søknad
  • egenandel på minst 25%
  • vedtak vanligvis innen 2-6 uker
  • søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv

Se tidligere tilskudd