Tilbyder

Alver kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Stipendet skal stimulere til lokal kulturutvikling

Det kan søkes til

Stipend, som kan brukes på:

  • egenutvikling og øking av kompetanse
  • etablering av virksomhet
  • utvikling av lokalt kulturliv
  • kostnader ved utstyr eller omfattende reisevirksomhet

Verdt å merke seg

  • for kunstnere/utøvere som er hjemmehørende eller driver virksomhet i Alver kommune
  • øvre grense på kr 30 000
  • søknad skal inneholde plan for tiltak og bruk av stipende