Tilbyder

Alver kommune

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om midler til kulturformål i Alver kommune

Det kan søkes til

  • kulturprosjekter
  • åpne arrangement
  • innkjøp av utstyr
  • produksjonsstøtte

Verdt å merke seg

  • for aktører med sitt virke i Alver kommune
  • tilskudd kan evt gis som underskuddsgaranti
  • produksjonsstøtte skal gå til kostnader ved prosjektet

Se fullstendige retningslinjer