Taip

Tolkning av avtaler og kontrakter

Har du signert en kontrakt uten å forstå hele innholdet?

En kan unngå mye frustrasjon og misforståelser ved å sette seg godt inn i en kontrakt før den undertegnes.

Av Øivind Hatleskog og Jo Tandrevold

I samarbeid med

BandOrg

Sist oppdatert: 12. september, 2023

Intro

Målet med avtaletolkning er å sikre at du og motparten har samme forståelse av rettigheter og plikter i en avtale. Hensikten med denne guiden er å gjøre deg bevisst på at kontrakter kan tolkes ulikt, og gjøre deg i bedre stand til å inngå en god avtale.

Denne guiden er laget av Øivind Hatleskog og Jo Tandrevold. Innholdet er basert på kapitlene til Aki Johannes Viitala og Mathias T. Gebremichael i BandOrgs bok «Fuzz og Finans – En innføring i økonomi og juss for band».

BandOrg

BandOrg er en landsomfattende interesse- og kompetanseorganisasjon for folk som spiller i band. Med engasjement for norske bands interesser støtter vi med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å spille i band i Norge.

Besøk BandOrg

Har jeg gjort en god deal?

Som band eller artist er det en rekke ulike avtaler man kan inngå i løpet av musikkarrieren: Bandavtale, platekontrakt, managmentavtale, bookingkontrakt m.fl.

Dessverre har mange artister stilt seg følgende spørsmål først etter at en kontrakt er signert:

  • Hvilke rettigheter har jeg til musikken jeg har produsert?
  • Jeg har laget låten, men andre i bandet har bidratt. Hvem eier låten som er spilt inn?
  • Eier plateselskapet mitt neste album som ikke er laget ennå?
  • Bandet har fått forskudd fra plateselskapet til å spille inn plate. Hvem er anvarlig for disse pengene hvis vi blir forsinket eller ikke gjennomfører?

Det første du bør gjøre når du mottar en kontrakt er å lese gjennom hele dokumentet. Skriv ned alt du er usikker på, og still spørsmål til du forstår hva kontrakten innebærer og forplikter.

Vent med å signere til du og motparten er enige om innholdet og tolker punktene likt.

Hva er avtaletolkning?

Tolkning av avtaler handler om å finne ut av hva partene har ment ved avtaleinngåelse.

Det høres enkelt ut i utgangspunktet, men til og med enkle ord i språket vårt kan skape tvetydighet, forvirring og misforståelser:

  • finne – en finne kan være en finsk person, verbet «å finne», eller finnen på en fisk.

  • blad – Hva er et blad? Blad som faller ned fra et tre, eller et sagblad?

I en kontrakt kan det ofte være ord og uttrykk som kan tolkes på flere måter. Dette kan gjøre deg usikker på hva motparten mener. Et eksempel på dette er en hyppig brukt formulering i kontrakter som sier at «Artisten skal innen rimelig tid levere....». Hva som er innen «rimelig tid» blir et skjønnsmessig spørsmål dersom dette ikke er definert i avtalen. Hvis det er utydelig hva som er «innen rimelig tid» er det viktig å få avklart dette, slik at man forstår hva man forplikter seg til.

Avtaletolkning hjelper deg å få oversikt over hvilke forpliktelser og rettigheter partene har i en avtale. Dette er en viktig metode for å fastslå oppfyllelse av eller brudd på en avtale.

Tolkning av en bookingavtale

Her tar vi utgangspunkt i typiske eksempler fra en bookingavtale for å belyse begrepsbruk og avtaletolkning.

Vi går også nærmere inn på ulike forhold i en slik kontrakt som en artist bør være oppmerksom på.

Oppsummering

Bruk god tid på kontrakten før du skriver under. Be om et utkast til gjennomgang i god tid før signering, og ikke vær redd for å stille kritiske spørsmål eller be om endringer i det første tilbudet fra selskapet.

Det er kan være en fordel å holde denne dialogen skriftlig heller enn å bli enige om ting over telefon.

Noen ganger kan det være lurt å få juridisk bistand fra en advokat som kjenner kulturbransjen. Ha gjerne dette i bakhodet før dere signerer en kontrakt.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.