Profil og merkevarebygging som arrangør

Grafisk profil og musikkprofil.

Klubb- og festivaldrift er et puslespill med mange brikker. Til sammen skal brikkene danne en helhet og stedets identitet.

Her inngår alt fra artistene dere presenterer, lokalene og omgivelsene dere arrangerer i, til markedsføring, publikum som besøker konsertene, billettprisen og vareutvalget som til sammen utgjør arrangørens profil.

Av NKAs arrangørwiki

I samarbeid med

Norske konsertarrangører

Sist oppdatert: 18. mai, 2022

Intro

Et godt produkt er kjernen i all markedsføring. Derfor må en også ha et meget bevisst forhold til hva en presenterer hvor og når.

Den viktigste medspilleren her er publikum. Det er de dere arrangerer for. Hvis det ikke kommer publikum på konsertene, er det noe som mangler.

Alt markedsføringsarbeid handler om å vite hvilke målgrupper en ønsker å nå, og å legge en strategi for hvordan disse gruppene skal nås.

Norske konsertarrangører

Norske konsertarrangører (NKA) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for konsertarrangører. Medlemmene er festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA legger til rette for nettverksbygging og kompetansedeling i arrangørfeltet spesielt og i musikkfeltet generelt. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning. NKA har også en arrangørwiki tilgjengelig for sine medlemmer.

Besøk Norske konsertarrangører

Grafisk profil

Den grafiske profilen omfatter alt visuelt materiell du som arrangør presenterer. Det kan være plakater, flyere, programhefte, pressemeldinger, poster i sosiale medier, annonser, nettside, formelle brev og merchandise.

Hovedingrediensen i den grafiske profilen er logoen. En god logo bør være enkel og tydelig, ikke for stor, gjerne i få farger, og lett gjenkjennelig på alle typer trykksaker.

Festivalen Pstereos visuelle identitet er utarbeidet av det Trondheimsbaserte designbyrået Skogen, og består av en rekke former, farger, typografi og ikoner. Her er profilen brukt til en story på Instagram. Foto: Pstereo

Festivalen Pstereos visuelle identitet er utarbeidet av det Trondheimsbaserte designbyrået Skogen, og består av en rekke former, farger, typografi og ikoner. Her er profilen brukt til en story på Instagram.
Foto: Pstereo

Her er den visuelle profilen til Pstereo brukt til et artistslipp, i dette tilfellet Ash Olsen. Foto: Pstereo

Her er den visuelle profilen til Pstereo brukt til et artistslipp, i dette tilfellet Ash Olsen.
Foto: Pstereo

Musikkprofil

Musikkprofilen er selvsagt essensielt for en konsertarrangør. Hva slags musikk dere presenterer har også mye å si for de andre profilvalgene.

Vi har i utgangspunktet to måter å jobbe med booking på:

En miks av de to vil kanskje være å anbefale.

Kunsten er å utfordre publikum med noe de ennå ikke vet at de liker, men også gi dem en sikker vinner når det skulle passe.

Merkevarebygging

All kommunikasjon er med på å gi et inntrykk av hvem dere er. Den beste måten å sikre at budskapet er enhetlig og korrekt, er å utarbeide en god og fyldig beskrivelse av organisasjonen og den aktiviteten dere driver. Denne bør minimum alle i styret kjenne godt til og ha lett tilgjengelig, og den må gå igjen i søknader, årsrapporter, vedlegg til pressemeldinger osv.

Kombinert med en gjennomtenkt grafisk profil og musikkprofil sikrer det at dere blir gjenkjent og at folk etter hvert husker hva dere står for.

TIps

Involver frivillige, crew, samarbeidspartnere og publikum mest mulig. Del gjerne eksklusiv informasjon før det offentliggjøres for å bygge eierskapsfølelse blant frivillige og samarbeidspartnere. God omtale fra artister som har spilt hos dere, leverandører og publikum er minst like mye verdt som alle andre markedsføringskanaler.