Klipp

Managementavtale

Har du funnet en manager? I denne guiden veileder vi deg gjennom praktiske og juridiske aspekter ved å inngå en avtale med en manager.

For å sikre at dere får et sterkt samarbeidsgrunnlag er det viktig at en kontrakt beskytter begge parter.

Dette gir best utgangspunkt for å løfte karrieren din til nye høyder!

Av Lasse W. Fosshaug, Tore Østby og Maren Skaskiewicz

I samarbeid med

GramArt

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Velg riktig manager

Det er viktig å finne en manager som forstår artistens visjon, mål, musikalske stil og image - og som har forutsetningene for å gjøre en god jobb. En manager skal være en betrodd partner og rådgiver som arbeider for å fremme artistens karriere og sikre langsiktig suksess.

Bruk derfor litt tid på å vurdere de ulike managerne. Om du har et navn på blokka, se gjennom managerens andre artister og vurder om du passer inn i stallen. Har manageren tilfredse klienter og suksess med disse? Har manager god kjennskap til musikkbransjen og et godt kontaktnett i Norge og utlandet innenfor den relevante sjangeren?

Er det flest hiphop-artister, er det ikke sikkert at du som indiepopband får den beste pleien der og vice versa.

Artistorganisasjonen GramArt

GramArt er interesseorganisasjonen for næringsdrivende artister, musikere og utøvende studioprodusenter innen populærmusikken. De er Norges eldste og mest erfarne artistorganisasjon og gir deg hjelp til hele karrieren. Medlemmene får gratis juridisk rådgivning, inkludert ulykkesforsikring, relevante medlemsfordeler, et stort nettverk og sosiale sammenkomster. Med et tydelig oppdrag for en begrenset kunstnergruppe, har de dessuten stor innflytelse på artistøkonomien gjennom forhandlingsutvalg og politisk påvirkning.

Besøk GramArt

Et profesjonelt og personlig samarbeid

En manager er ofte din nærmeste medarbeider gjennom oppturer og nedturer, så det er viktig å ha personlig kjemi med manageren sin. For noen er det vanlig at man samarbeider med manageren sin i ulike prosjekter før man velger å inngå en kontrakt om management. Dette gir en mulighet til å bli kjent før man er tett knyttet til hverandre.

Når du skal vurdere å inngå en managementkontrakt er det viktig å huske på hva som er målene dine, at dere må ha personlig kjemi og at du må ha tillit til manageren din for at hen skal kunne gjøre en god jobb for deg.

Hva bør kontrakten inneholde?

Det er viktig at en avtale har en tydelig avgrensning i tid og rom, at managerens rett til å representere artist er tydelig definert og at managers oppgaver - samt artistens plikter og rettigheter - er godt beskrevet.

Vederlag og kostnadsfordeling

I en avtale om managementtjenester er det viktig å ha vederlag, kostnader og fordeling av disse hugget i stein. Dette er den desidert hyppigste årsaken til tvister, og som vanlig kunne mye vært unngått med en detaljert avtale som tar høyde for de ulike inntektene og utgiftene.

Her skisserer vi det viktigste som bør stå under punktet om vederlag og kostnadsfordeling.

Opplysningsplikt

I et tett samarbeidsforhold som det mellom en artist og en manager, er det utrolig viktig med åpenhet. Derfor bør det også kontraktsfestes at partene har en gjensidig opplysningsplikt om forhold som har betydning for den andre parten. Og det er mye som har betydning utover å dele kalenderne sine: Artisten skal ha innsikt i managementets eventuelle eierinteresser i artistens avtaleparter og partene deler dessuten en gjensidig innsynsrett i alle avtaler og dokumenter som har betydning for avtalen.

Det er bedre at denne formuleringen er så bred som mulig enn at det oppstår en tvist med utgangspunkt i at en av partene enten har holdt tilbake eller glemt å formidle opplysninger.

Rett til varemerke og domenenavn

Artisten har enerett til domenenavn, varemerke og annen registrering av kunstnernavn. Dette er et viktig punkt, da det vil være svært sårbart for artisten å miste noe av sin identitet ved skifte av management.

Utover dette har managementet rett til å benytte artistens navn, kunstnernavn eller andre kjennetegn i kommersielt øyemed, etter artistens godkjenning.

Overdragelse

Hvis managementet ønsker å overdra avtalen til andre, være seg et annet management eller en ekstern manager, kan dette kun gjøres under forutsetning av at managementet gjennom en slik ordning likevel oppfyller alle de forpliktelsene som ligger i avtalen. I en slik situasjon skal det være en god og åpen dialog mellom partene, der både intensjoner og mål deles.

I en del managementavtaler har man også en såkalt «keyman clause», der en eller flere navngitte personer skal være ansvarlig for å følge opp managementets oppgaver. Hvis en slik keyman forsvinner fra managementet, er det vanlig at artisten kan heve avtalen. Dette for å sikre seg om at det ikke kommer inn nye representanter for managementet som ikke forstår artistens utrykk og profilering, eller som artisten ikke har den nødvendige kjemien med.

Mislighold og tvister

Mislighold som ikke er rettet innen 30 dager etter at skriftlig reklamasjon er oversendt den misligholdende part, regnes som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med umiddelbar virkning. For øvrig gjelder de alminnelige regler om mislighold og erstatning i kontraktsforhold.

Dersom managementet går konkurs, oppløses eller på annen måte kommer i økonomiske vanskeligheter, og dermed ikke kan oppfylle de forpliktelser som følger av avtalen, kan artisten heve avtalen med umiddelbar virkning.

Partene skal søke å løse eventuelle tvister i minnelighet før det tas rettslige skritt. For øvrig gjelder tvistelovens alminnelige regler. Saksøktes hjemting er verneting.

Forventningsavklaring og evaluering

Hvis man har gode rutiner for å forventningsavklare og evaluere kan dette bidra et bedre samarbeid, og at man unngår konflikt eller skuffelse.

Å forventningsavklare handler om å snakke om hva man forventer av hverandre i forkant av et samarbeid eller prosjekt. På denne måten kan man oppdage det dersom det er noe dere begge forventer av hverandre. Har man ikke snakket om det, kan det føre til at det ikke blir gjort.

Å evaluere samarbeid er et nyttig verktøy for å vite hvordan man kan gjøre samarbeidet bedre for hverandre. Det kan være lurt å sette opp faste evalueringer - kanskje hver gang man er ferdig med et stort prosjekt eller én gang i året.

Kontraktsmaler

Det finnes ulike maler til kontrakter hos organisasjoner og selskaper. Noen vil kalle dette en «standardkontrakt». Det er mulig å forhandle på alle typer kontrakter man blir presentert, selv om noen kaller den for standard.

For managementavtale har GramArt og NEMAA utviklet en kontraktsmal med oversikt over de ulike type momentene som må med.

Likevel vil vi alltid anbefale at alle avtaler ses over av en jurist eller en annen ekspert på artistrelaterte problemstillinger. GramArt er en av organisasjonene som tilbyr gratis juridisk rådgivning til medlemmene, og de kan også hjelpe deg å tilpasse enkeltavtaler.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.