Stiftemaskin

Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Har du hørt om snudd avregning?

Hvis du som næringsdrivende kjøper såkalte fjernleverbare tjenester fra utlandet, skal du beregne og betale utgående merverdiavgift på kjøpet.

Dette kalles snudd avregning eller omvendt avgiftsplikt.

Av Olve Hoås

I samarbeid med

Gerhard & Sønn

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

Med fjernleverbare tjenester mener vi tjenester som ikke kan knyttes til et bestemt fysisk sted, ofte tjenester som leveres elektronisk.

Typiske fjernleverbare tjenester kan være kjøp av lisenser på software registrert i utlandet, for eksempel fra Google, Adobe og lignende. I musikkbransjen kan slike tjenester typisk være miksing, mastering design/artwork til cover og nettsider.

Se lengre liste over eksempler lenger nede.

Denne guiden er utarbeidet av Olve Hoås, autorisert regnskapsfører og faglig ansvarlig hos regnskapsbyrået Gerhard & Sønn.

Gerhard & Sønn

Gerhard & Sønn er et regnskapsbyrå med hovedkontor i Oslo som har mange kulturaktører i sin kundeportefølje.

Kontakt Gerhard & Sønn

MVA-registrert eller ei?

I musikkbransjen er det både vanlig å være MVA-pliktig og ikke MVA-pliktig. Dette vil ha noe å si både for den inngående merverdiavgiften ved snudd avregning og ved beregning av utgående MVA.

Alle næringsdrivende skal beregne utgående MVA på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Slik fyller du inn MVA-oppgaven

Kjøp av fjernleverbare tjenester skal føres med MVA-kode 87 om man ikke får MVA-fradrag (se avsnitt over). Om man er MVA-registrert og får MVA-fradrag så skal kjøpet av de fjernleverbare tjenestene føres med MVA-kode 86.

Leverer man fra et regnskapssystem så kommer tallene automatisk opp i systemet når man leverer om man har ført med riktig kode.

De som leverer ordinær MVA-melding direkte i Altinn må plotte inn manuelt.

Fjernleverbare tjenester

Nedenfor finner du noen eksempler på fjernleverbare tjenester med snudd avregning.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.