Stiftemaskin

Fra ENK til AS?

Om du har et enkeltpersonforetak (ENK) kan det være fordeler ved å gå over til aksjeselskap (AS).

I denne guiden finner du fordeler, ulemper og andre forskjeller som det kan være greit å tenke på om du vurderer å skifte selskapsform.

Noen er generelle, mens andre vil være spesielt tilpasset musikkbransjen.

Av Olve Hoås

I samarbeid med

Gerhard & Sønn

Sist oppdatert: 23. november, 2023

Intro

ENK passer for deg som driver alene i liten skala med liten finansiell risiko, ikke har planer om å utvide i fremtiden og som ikke står i fare for å gå konkurs. Dersom ENK-et er din hovedinntektskilde er ofte AS en bedre løsning, og vi ser at veldig mange velger å gå denne veien.

For musikere vil også merverdiavgift, jevnere fordeling av skatt over flere år og beskyttelse av åndsverk kunne være med å påvirke hvorvidt man ønsker å gå over til AS.

Denne guiden er utarbeidet av Olve Hoås, autorisert regnskapsfører og faglig ansvarlig hos regnskapsbyrået Gerhard & Sønn.

Gerhard & Sønn

Gerhard & Sønn er et regnskapsbyrå med hovedkontor i Oslo som har mange kulturaktører i sin kundeportefølje.

Kontakt Gerhard & Sønn

Endre selskapsform

Prosessen for å gå fra ENK til AS kan gjøres skattefritt. Da må en rekke vilkår oppfylles.

Blant annet må det være minimum 30.000 kroner i egenkapital som kan brukes som aksjekapital i et nytt AS. Disse er fritt disponible i selskapet så snart det er opprettet. Det må også gjøres innen 1. juli.

Det er en del papirarbeid og formaliteter rundt dette så man bør få hjelp fra en regnskapsfører, revisor eller advokat for å gjennomføre en slik omdanning.

Mindre personlig ansvar

I et AS er man ikke solidarisk ansvarlig for gjelden. Det betyr kort og godt at om du ikke får betalt regningene dine så vil du i et ENK få kravene rettet mot deg personlig. Har du et AS så er det bare selskapet ditt som ryker.

I lys av pandemiens innvirkning på musikkbransjen vil det kunne være aktuelt å bytte til AS på grunn av dette. Ønsker du å utvide selskapet ditt krever det ofte investeringer som igjen fører til høyere gjeld. Jo mer gjeld, jo større risiko er det for deg personlig. Derfor anbefales det å gå over til AS i disse tilfellene.

Følgende punkter er eksempler på risikoområder som gjør at man bør vurdere å gå over til AS:

  • Inntektene i ENK-et er det eneste man lever av

  • MVA-registrert

  • Høy inntekt som gir høy personlig beskatning, som i et AS potensielt kunne vært tatt ut over flere år

  • Ansatte

Mer papirarbeid

I et AS er det generelt mer krav til formaliteter enn i et ENK. Her tar vi for oss hvert enkelt område som er verdt å nevne.

Skatt

Det skal ikke være store forskjeller på hvor mye skatt som betales mellom ENK og AS. Det er derimot store forskjeller på hvordan man beregner skatten.

For AS beregner man skatt av overskuddet i selskapet (inntektene minus kostnadene), dette gjøres ved å fylle ut egen skattemelding for selskapet. Denne skattemeldingen er mer omfattende enn skattemeldingen for ENK. Ønsker man å ta ut pengene til seg selv må man også betale skatt av utbytte (eventuell skatt av lønn om det tas ut som lønn).

For de som har ENK legges all næringsinntekt på din personlige skattemelding og man beregner skatt ut i fra inntektene fratrukket fradragene. Dette fordi AS er et eget skattesubjekt og må skilles fra din personlige økonomi og skatt.

Tips

Man står mye mer fritt til å bestemme når man betaler skatt personlig i et AS fordi man velger selv når og hvor mye man tar ut i utbytte eller lønn. I et ENK beregnes skatten ut i fra det året man får inntektene. For musikere vil dette være spesielt aktuelt da inntektene vil variere mye.

Bedre sosiale rettigheter

I et ENK er man ikke ansatt, slik man kan være i et AS.

Dette medfører at man har mindre sosiale rettigheter i et ENK enn man ville hatt som ansatt i et AS.

Sammen eller alene?

Om du ønsker å drive sammen med noen er det mye enklere å gjøre dette som AS da flere kan eie aksjer i AS.

Spesielt for musikkbransjen

Om du som artist eller låtskriver får royalties basert på åndsverk, og du beskyttes av åndsverkloven, blir du MVA-pliktig om du overfører rettighetene til ditt AS og får inntektene dit.

Ifølge MVA-loven er «opphavers omsetning av egne […] kunstneriske verk» unntatt MVA. Et AS er per definisjon en egen juridisk person og du må derfor beregne MVA når du mottar inntekter for et «kunstnerisk åndsverk».

Tips

Når det kommer til royalties og selskapsform kan det også nevnes at det er en mulighet å beholde et ENK hvor royalties kommer inn, samtidig som man sluser alle andre inntekter via et eget AS.

Oppsummering

Hva er dyrest? Hvilke vurderinger bør du ta?

Helt til slutt skal vi se på noen fordeler og ulemper ved å endre selskapsform til AS.

Fordeler med å gå over til AS Ulemper med å gå over til AS
Mindre risiko Krav til 30.000 kroner i egenkapital
Mer adskilt fra personlig økonomi Mer administrasjon
Kan jevne ut skatt over år på tross av ujevne inntekter Kan være noe mer kostbart å drifte enn et ENK
Bedre sosiale rettigheter Enklere å ta ut penger fra selskapet i et ENK
Om det er flere personer involvert, kan flere eie aksjer i samme selskap Blir MVA-pliktig om man fakturerer basert på åndsverk (kan også være en fordel da man får MVA-fradrag på kostnadene)

Med flere formkrav og mer papirarbeid medfører det sannsynligvis noe mer administrasjonskostnader å drive et AS. Når det kommer til hvor mye du sitter igjen med selv etter at skatten er trukket er det liten forskjell på AS og ENK. Dette selv om du betaler arbeidsgiveravgift på lønn i AS.

Det er derimot mange hensyn å ta da de sosiale rettighetene er bedre som ansatt i AS, men hvor deler av det kan dekkes inn om man tegner en ekstra forsikring hos NAV.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.