Pedaler

Forlagsavtale

Hva er en forlagsavtale og hvilke bestemmelser er vanlige i slike avtaler?

Finn ut hva en avtale mellom en eller flere låtskrivere og et forlag (ofte kalt publisher) bør inneholde for å skape et godt samarbeid.

Dette er de vanligste punktene i en norsk forlagskontrakt.

Av Tore Østby, Maren Skaskiewicz og Leif Haaland

I samarbeid med

GramArt og Musikkforleggerne

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

En avtale mellom opphaver og musikkforlag gir forlaget rett til å administrere og representere ett eller flere verk (låter). Det innebærer at forlaget i utgangspunktet har en administrativ, økonomisk og kreativ rolle. Les mer om disse rollene lengre ned i guiden.

Avtalen spesifiserer videre:

  • Hvilket tidsrom avtalen gjelder for

  • Hvor lenge forlaget skal ha sine rettigheter og forpliktelser

  • Hvordan inntekter skal deles og avregnes

  • Forskudd på inntekter

  • I hvilken grad forlaget skal administrere, kreve inn vederlag og ellers forvalte rettighetene

  • Hvordan verkene skal brukes med eventuelle begrensninger

  • En rekke øvrige forpliktelser som kan ligge på partene

Forlagsavtaler gir normalt forlaget enerett til forvaltning av låtene, slik at ingen andre forlag kan gi tillatelse til bruk eller kreve inn penger for bruk eller salg av de samme låtene.

Artikkelforfatterne Tore Østby og Maren Skaskiewicz er henholdsvis seniorrådgiver og advokatfullmektig i GramArt. Leif Haaland jobber med strategi og utvikling av Musikkontoret.no.

Organisasjoner i musikkbransjen

Det finnes en rekke organisasjoner i norsk musikkbransje, som jobber for ulike aktører. Full oversikt finner du her.

Les mer

Låtskriver

Låtskriver i slike avtaler kan være artister som skriver egne låter og låtskrivere som skriver for andre. Noen ganger har låtskriver eget forlag, som igjen kan inngå subforlagsavtale med annet forlag.

Det er heller ikke uvanlig at forlag gjør avtaler seg imellom.

Forlag

Et musikkforlag skal råde over låtene.

I en vanlig forlagsavtale har forlaget en økonomisk, administrativ og kreativ rolle, men det finnes også eksempler der kun den økonomiske og administrative delen inngår i avtalen.

Dette kalles gjerne en administrasjonsavtale.

Hvorfor trenger man en forlagsavtale?

Det kan være ulike grunner til å inngå en forlagsavtale.

Noen låtskrivere og komponister kan ha behov for finansiering, noe de kanskje kan få i form av et forskudd fra forlag. Eller man kan ønske økt utnyttelse eller administrasjon av rettigheter i land der forvaltningsorganisasjonene (som Tono) ikke har gode nok fungerende utvekslingsavtaler for å sikre inntektene.

Det er også vanlig at låtskrivere ønsker å utvikle seg og få plassert låter hos andre artister, på film, i reklame og lignende.

Enkelte plateselskap tar også på seg noen av disse forlagsoppgavene og krever inngåelse av forlagsavtale i forbindelse med signering av platekontrakt.

Valg av samarbeidspartner

I forkant av en avtaleinngåelse er det viktig at partene kartlegger forutsetningene for et optimalt samarbeid.

  • Hva ønsker dere å oppnå?
  • Hvilke ressurser har de ulike partene?
  • Og kan begge parter oppfylle sine oppgaver og plikter på en god måte?

Grunnlaget for et godt samarbeid er tydelige forventningsavklaringer. Det er viktig å ha en felles ambisjon for hva dere ønsker å oppnå, og forståelse for om partene har nødvendig kompetanse og tilgjengelige ressurser for å kunne oppnå ønskede resultater og skape verdiøkning.

Det er også viktig å se til at partenes profil, erfaring og nettverk passer når det kommer til uttrykk og sjangre.

Hvem samarbeider partene med ellers? Det kan være lurt å få en oversikt over forlagets og artistens nettverk og hvordan partene jobber med samarbeidspartnerne i ulike territorium for å se om man passer godt sammen.

Partenes oppgaver

I en avtale bør man spesifisere faktiske aktiviteter og forpliktelser dere har blitt enige om, slik at det som forventes av samarbeidet blir tydelig og at dere kan se om partene oppfyller sin del.

Dersom forlaget skal representere låtskriveren i andre typer avtaler, som for eksempel platekontrakt, er det også vanlig å kartlegge hvilke ressurser og kapasitet forlaget kan bidra med til å utføre alle avtalte oppgaver utover forlagsoppgavene.

Hvis man inngår flere typer avtaler med samme part, er det også viktig å se til at samarbeidspartneren ikke skal ha betalt flere ganger for samme arbeid.

Vanlige punkter i en forlagsavtale

Hvem kan hjelpe meg?

Ta kontakt med GramArt om du som låtskriver og artist ønsker juridisk hjelp i forbindelse med en forlagsavtale. Du kan også søke råd hos NOPA, organisasjonen for komponister, låtskrivere og tekstforfattere.

Musikkforleggerne er en god ressurs hvis du driver forlag. Creo - forbundet for kunst og kultur, bistår også medlemmer i spørsmål rundt kontrakter og i eventuelle tvister.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.