Studio

Fordeling av roller og arbeidsoppgaver i et band

Musikk skal være gøy, enten dere har det som hobby eller spiller for verden.

Ved å avklare forventninger om innsats, fordeling av arbeidsoppgaver og målsetninger tidlig i karrieren, kan dere både unngå konflikter og jobbe mer effektivt.

Denne guiden er laget av Øivind Hatleskog, Malin Feiring Torre og Jo Tandrevold. Innholdet er basert på deler av boka «Fuzz og finans – En innføring i økonomi og juss for band» som er skrevet av Stine Mari Røverdatter for BandOrg.

Av Øivind Hatleskog, Malin Feiring Torre og Jo Tandrevold

I samarbeid med

BandOrg

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Kartlegging av kompetanse og fordeling av roller

Listen over vanlige oppgaver i et band kan være lengre enn man tror: Låtskriving, øving, booking, kjøring, innspilling, utgivelser, platecover, merch, bandfoto, video, kontakt med presse, markedsføring og sosiale medier.

I en bedrift er det vanlig at ansatte har stillingsbeskrivelser som spesifiserer rollen deres og hvilke arbeidsoppgaver de har. På samme måte er det lurt å fordele ulike roller i bandet, som for eksempel bookingansvarlig, turnéleder, markedsføringsansvarlig og økonomiansvarlig.

Kartlegg hva slags kompetanser og egenskaper dere har innad i bandet. Hensikten er å kunne fordele oppgaver basert på hva man kan eller er interessert i, og utnytte ressurser som dere allerede har i bandet. Finnes det en person i bandet som er strukturert og flink til administrativt arbeid? Er en av dere god på kommunikasjon, og kan ta seg av booking eller sosiale medier?

Gjør nødvendige justeringer

Roller og fordeling av arbeidsoppgaver trenger selvsagt ikke å være låst for alltid. Interesser og situasjoner kan endre seg. Man kan gå lei av enkelte oppgaver, eller utvikle nye interesser og «skills» som gjør at man ønsker større ansvar og innflytelse på banddriften. Snakk jevnlig sammen om hvordan fordelingen fungerer, og vær ærlig med hverandre.

Ting går ikke alltid etter planen. Dersom noen ikke fungerer i den tildelte rollen bør man se om det er andre oppgaver som passer hen bedre.

Fordele arbeidet fra prosjekt til prosjekt

Et alternativ til faste roller er ansvarsfordeling fra prosjekt til prosjekt. La oss si at dere skal gjennomføre en turné. Da skaffer dere først en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som må løses i forbindelse med turnéen. Deretter kan dere fordele arbeidet med for eksempel markedsføring, transport, merchsalg og oppgjør på de ulike bandmedlemmene.

På denne måten slipper dere å sitte med de samme arbeidsoppgavene hver gang.

Hva med bandets ildsjel?

Det er ikke alltid et mål i seg selv at arbeidsoppgavene skal fordeles likt. Mange band har ildsjeler som brenner ekstra for prosjektet, og som tar på seg flere arbeidsoppgaver enn de andre bandmedlemmene. En ujevn arbeidsfordeling kan føre til slitasje og konflikt. For å unngå dette må dere ta den viktige praten og bli enige om fordelingen. Skal ildsjelen kanskje bli økonomisk kompensert for det ekstra arbeidet, eller få slippe enkelte arbeidsoppgaver? Det er mange mulige løsninger her.

Lag en bandavtale!

Fordeling av ansvar, arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter bør skriftliggjøres. Skriv ned alt dere har blitt enige om i en bandavtale.

Dere må ikke gjøre alt selv!

Ta en vurdering på hvor egne ferdigheter kommer til kort og se på om det er oppgaver som bør outsources. Hvis ingen i bandet er særlig gode med tall, kan det kanskje være verdt å betale noen til å fikse fakturering, regnskap og skatt.

Når bandkarrieren skyter fart kan arbeidsmengden bli langt større enn det man har kapasitet til å løse selv. Kanskje det er på tide å søke et samarbeid med et bookingselskap, eller management?

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.