Kulturrådet:

To millioner til turnésatsing på musikalsk og kulturelt mangfold

Av Tord Litleskare

| 20. januar, 2023
Rebecka Ahvenniemi er leder av Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd. Foto: Trym Warloe

Rebecka Ahvenniemi er leder av Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd.
Foto: Trym Warloe

Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd setter av inntil to millioner kroner til en satsing på større musikalsk og kulturelt mangfold blant musikere, artister, ensembler og band.

Satsingen har fått navnet «nye stemmer» og går inn under den ordinære ordningen for turné- og virksomhetstilskudd.

Neste søknadsfrist er allerede 2. mars.

– Ikke alle er klar over mulighetene som ligger i denne ordningen. Flere sjangere og subsjangere er ikke så sterkt representert blant søkerne som vi skulle ønske. Vi ønsker med satsingen å nå bredere ut med ordningens midler, sier utvalgsleder Rebecka Ahvenniemi.

Ifølge en pressemelding fra Kulturrådet er det spesielt aktører innenfor folkemusikk og tradisjonsmusikk, minoritets- og innvandrerkulturer, samt ulike musikalske subsjangere, som er målgruppen for den nye satsingen.

Full oversikt over tilskuddsordningene og fristene innen musikk finner du på Musikkontorets tilskuddsoversikt.