← Alle tilskuddsordninger

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til turnéprosjekter og helårig virksomhet for profesjonelle musikere, artister, ensembler og band.

Det kan søkes til

  • konsert- og turnéprosjekter, inkl innøving, preproduksjon, administrasjon (inntil ett år prosjektperiode)
  • helårig eller flerårig drift av ensembler og band, bygget opp rundt utbredt konsert- og turnévirksomhet.

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • ensembler og band må ha vært i drift i tre sammenhengende år for å søke driftstøtte
  • sjangeråpen og kan søkes av små og store aktører innen det profesjonelle feltet

Se tidligere tildelinger