← Alle tilskuddsordninger

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til helårig virksomhet og turnéprosjekter for profesjonelle musikere, artister, ensembler og band.

Det kan søkes til

  • konsert- og turnéprosjekter, inkl innøving, preproduksjon, administrasjon (inntil ett år prosjektperiode)
  • helårig eller flerårig drift av ensembler og band, bygget opp rundt utbredt konsert- og turnévirksomhet.

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • ekstra fokus på utøvere i etableringsfasen i 2022
  • ensembler og band må ha vært i drift i tre sammenhengende år for å søke
  • sjangeråpen og kan søkes av små og store aktører innen det profesjonelle feltet

Se tidligere tildelinger