Spotify endrer på modell for royaltiesberegning

Av Tord Litleskare

| 09. november, 2023
Spotify skal ifølge Music Business Worldwide endre på måten strømmetjenesten beregner royalties til de som eier rettighetene til musikken.  Foto: Fath / Unsplash

Spotify skal ifølge Music Business Worldwide endre på måten strømmetjenesten beregner royalties til de som eier rettighetene til musikken.
Foto: Fath / Unsplash

Strømmetjenestens nye modell skal kunne omfordele flere titalls millioner dollar, men vil potensielt kunne skape dårligere kår for den smale musikken.

Music Business Wordwide kunne i forrige måned melde at Spotify ville gjøre endringer i beregninger av royalties til de som eier rettighetene til musikken på strømmetjenesten fra og med 1. januar 2024.

Nå går det kredible bransjenettstedet ut og sier at en låt må spilles av minimum 1.000 ganger før den genererer inntekter.

Ifølge nettstedet har Spotify meddelt distributører og plateselskap at denne endringen er designet for å fjerne inntektsgrunnlaget for musikk som i dag genererer en gjennomsnittsinntekt på 5 cent (ca. 50 øre etter dagens kurs) i måneden.

Endringen skal kunne omfordele flere titalls milloner dollar fra 0,5 prosent av royalitesmottakerne til Spotify over til de resterende 95,5.

Mener pengene bør tilfalle artistene

Daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen, sier til Musikkontoret at de rent prinsipielt mener at pengene som en artist genererer skal tilfalle artisten uansett, uavhengig av artistens popularitet.

Han legger til:

— Så er det ikke å skyve under en stol at disse plattformene har en enorm mengde spor som ikke bidrar med annet enn å redusere potten for de reelle utøverne, og det er viktig å finne en måte å oppdage og filtrere ut disse på. Jeg er sikker på at de kloke tech-hodene klarer å lage strenge filtere for KI-generert musikk og for de enorme mengdene «ikke-musikk» på plattformen.

Marius Øvrebø-Engemoen er daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt. Foto: Eva Rose

Marius Øvrebø-Engemoen er daglig leder i Artistorganisasjonen GramArt.
Foto: Eva Rose

— Forøvrig så vil jeg benytte anledningen til å fremme GramArts standpunkt om at «user centric» er den eneste rette utbetalingsmodellen, både fra et rettferdigshetsperspektiv og fra et fanbasert synspunkt. Slik vi ser det, er det ingen grunner, verken teknologiske eller praktiske, med å videreføre den urettferdige «pro rata»-modellen, avslutter Øvrebø-Engemoen.

Endringen hos Spotify kommer etter at Deezer og Universal tidligere i høst landet en ny royaltiesmodell som, ifølge The Verge, vil gi høyere utbetalinger til profesjonelle artister.

«Pro rata» og «user centric»

Det latinske begrepet «pro rata» brukes for å beskrive en proporsjonal eller forholdsmessig fordeling. Strømmetjenestene samler i dag alle inntekter i en stor pott som deretter fordeles på antall avspillinger. Med en «user centric»-modell vil inntektene følge brukeren av strømmetjenestene i større grad, slik at musikken brukeren lytter til får abonnementsinntektene fra denne.