Skatt på stipend?

Av Trond Moe-Larsen og Fredrik Forssman

| 30. oktober, 2023
Illustrasjonsbilde av instrumenter i et hjemmestudio. Foto: Wes Hicks / Unsplash

Illustrasjonsbilde av instrumenter i et hjemmestudio.
Foto: Wes Hicks / Unsplash

Her er noen punkter å følge med på dersom du har mottatt stipend og vil unngå en baksmell.

Kunstnerstipend, diversestipend og arbeidsstipend. Det finnes en rekke stipender artister og musikere kan søke på og motta i norsk kulturliv. Tidvis kan det være uklart om den som mottar stipendet skal føre dette opp som en skattepliktig inntekt.

Her skal vi forklare det viktigste.

Et stipend er som utgangspunkt skattepliktig dersom det er så nær sammenheng mellom det arbeid som er utført av musikeren og stipendet som er mottatt, at det er naturlig å se stipendet som opparbeidet ved den enkelte musikers arbeid.

Kunstnerstipend

I Skatte-ABC 2023 står det om dette for kunstnerstipend, som det kan være naturlig å sammenligne med, at «stipend er skattepliktig inntekt dersom stipendet har tilstrekkelig tilknytning til den kunstneriske aktiviteten.» Det finnes altså ingen «smørbrødliste» for når stipend er skattepliktige eller skattefri.

I Skatte-ABC er det angitt noen eksempler. Er man usikker, så er vår anbefaling at man tar kontakt med Skatteetaten.

Ole Vincent Jebsen 4

Ole V. Jebsen er seksjonssjef ved Skatteetaten.
Foto: Skatteetaten

Usikker? Kontakt Skatteetaten

Et utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold er som utgangspunkt ikke skattepliktig, dersom stipendet utbetales for at mottakeren av stipendet skal gå på skole, høyskole eller lignende. Stipendet blir derimot skattepliktig dersom det eksempelvis har karakter av lønn under utdanning.

Noen stipend blir gitt for å dekke kostnader. Her kan et eventuelt overskudd, etter at kostnadene er dekket, være skattepliktig. Overskuddet vil være skattepliktig dersom det er naturlig å se stipendet som opparbeidet ved den enkelte musikers arbeid.

Noen mottar også stipend fra bedrifter og ulike bankstiftelser, som ofte blir definert som gaver. Spørsmål om disse er skattepliktig må vurderes som angitt over.

— Dersom du som enkeltperson mottar et stipend, og du er usikker på om stipendet er skattepliktig, så anbefaler vi at du avklarer dette med Skatteetaten, sier seksjonssjef Ole V. Jebsen i Skatteetaten til Musikkontoret.