Søkadsfrist 8. mai:

Praksisordning for teknikere

Av Tord Litleskare

| 29. april, 2022
I samarbeid med

Kulturrom

Det er et økende behov for teknikere i konsertbransjen etter pandemien. Kulturrom står bak en ny praksisordning. Foto: Bee Balogun

Det er et økende behov for teknikere i konsertbransjen etter pandemien. Kulturrom står bak en ny praksisordning.
Foto: Bee Balogun

Ordningen «Teknikk i praksis 2022» skal øke rekrutteringen gjennom å oppmuntre til at flere utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk.

Det er Kulturrom som står bak praksisordningen.

— Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk, heter det fra organisasjonen.

Tidligere har deltakerne vært utplassert hos Creative Technology (tidligere Bright) på Øyafestivalen, Trondheim Lyd på Pstereofestivalen, Lydteamet på Parkenfestivalen og Hove West på Mablisfestivalen.

Ordningen har søknadsfrist 8. mai. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Kulturroms nettsider.

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Besøk Kulturrom