Musikkutvalget ønsker dine innspill

Av Tord Litleskare

| 11. mars, 2024
Musikkutvalget består av Bjarne Dæhli, Lávre Johan Eira, Lene Furli, Christina Hætta, Kim Wigaard Johansen, Torger Kielland, Tove Karoline Knutsen, Geir Luedy, Torgeir Uberg Nærland, Trude Marit Risnes, Anders Rønningen, Samsaya Sampda Sharma, Thomas Tvedt, Tone Østerdal og Sigrun Tara Øverland. Sigrid Røyseng leder utvalget.  Foto: Musikkutvalget

Musikkutvalget består av Bjarne Dæhli, Lávre Johan Eira, Lene Furli, Christina Hætta, Kim Wigaard Johansen, Torger Kielland, Tove Karoline Knutsen, Geir Luedy, Torgeir Uberg Nærland, Trude Marit Risnes, Anders Rønningen, Samsaya Sampda Sharma, Thomas Tvedt, Tone Østerdal og Sigrun Tara Øverland. Sigrid Røyseng leder utvalget.
Foto: Musikkutvalget

Arbeidet med en norsk offentlig utredning (NOU) til Kultur- og likestillingsdepartementet er i gang. Har du innspill?

Musikkutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. juni 2023. Utvalget består av en utvalgsleder og 15 utvalgsmedlemmer.

Neste vår skal utvalget levere en sluttrapport i form av en norsk offentlig utredning (NOU) til Kultur- og likestillingsdepartementet.

I sluttrapporten skal utvalget gi en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet som ser «institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng».

Innspillsportal

Musikkutvalget er godt i gang med arbeidet, har hatt flere utvalgsmøter og møtt en del folk i musikkfeltet allerede, opplyser utvalgsleder Sigrid Røyseng til Musikkontoret.

En egen innspillsportal er åpen frem til 1. januar 2025, og musikkutvalget tar imot alle innspill som kan bidra i utredningsarbeidet. Innspill kan komme fra privatpersoner, organisasjoner, aktører i musikklivet og musikksektoren eller aktører fra andre sektorer som ønsker å bidra til arbeidet.

Her er det altså bare å fyre løs.

— Skal vi lykkes med å lage en god NOU for musikklivet, trenger vi innspill fra et bredt spekter av aktører i musikklivet. Vi må vite hva som fungerer, hva som bør forbedres og hvilke helt nye tiltak som trengs. Det er det folka i feltet som vet best, og vi håper mange vil benytte seg av innspillskanalen vi har på vår nettside, sier Røyseng.

Hun legger til:

— Vi baserer utredningen både på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Fra Regjeringens side er målet med utredningen å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.